Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Jawor 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 05 marca 2015 r. o godz. 15:40 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Statutu Rady Miejskiej w Jaworze.
treść zawiadomienia ....

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 04 marca 2015 r. o godz. 15:30, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Jaworze.
treść zawiadomienia ....

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jaworze mieści się w budynku przy ul. Zamkowej 2 na parterze. Punkt wydawania worków oraz kodów kreskowych będzie mieścił się pod tym samym adresem.

Kontakt:

Referat Gospodarki Odpadami
ul. Zamkowa 2
59-400 Jawor

tel. (76)8711420
 
Sekretarz Gminy Jawor
Ewa Uciurkiewicz

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Jaworze


BURMISTRZ MIASTA JAWORA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 65.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 2 marca 2015 r.Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 05 marca 2015 r. o godz. 15:00 w siedzibie Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze, Rynek 5 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze.
treść zawiadomienia ....

Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.


Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jawor

Zapraszamy

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do
zespołu redakcyjnego

lub do
administratora serwisu

Lokalny serwis informacyjny: www.jawor.pl

Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

Adres: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor

tel. 76-8702021, sekretariat 76-8702201, faks 76-8702202


Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Jawor dostępna jest tutajZgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies dla anonimowych statystyk odwiedzin. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

    Panel aktualizacyjny