Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Jawor 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz.15:30, odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworze. Miejsce spotkania Komisji Stadion Miejski Parkowa 7.
treść zawiadomienia ....

Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 14:30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze.
treść zawiadomienia ....

Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 15:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Jaworze.
treść zawiadomienia ....

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 16:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze.
treść zawiadomienia ....

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Zarządu Lokalami Komunalnymi
w Jaworze

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 7 kwietnia 2015 r.


 INFORMACJA O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.


Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jawor

Zapraszamy

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do
zespołu redakcyjnego

lub do
administratora serwisu

Lokalny serwis informacyjny: www.jawor.pl

Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

Adres: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor

tel. 76-8702021, sekretariat 76-8702201, faks 76-8702202


Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Jawor dostępna jest tutajZgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies dla anonimowych statystyk odwiedzin. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

    Panel aktualizacyjny