Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Jawor 

WYDAWANIE WORKÓW NA ODPADY OD DNIA 1 LIPCA 2014 R.Od dnia 1 lipca 2014 r. właściciele nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych), którzy zadeklarowali segregację odpadów mogą odbierać worki i kody kreskowe w Urzędzie Miejskim w Jaworze, ul. Rynek 1, pok. nr 1. w poniedziałki , środy i czwartki w godz. od 7:30- 15:30, we wtorki od godz. 7:30-16:00, w piątki od godz. 7:30-15:00.


Referat Gospodarki Odpadami


Złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny


Od dnia 16 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12 (sekretariat) przyjmowane są wnioski od mieszkańców Jawora o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu rodzin wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuacji nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Wnioski są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12 oraz na stronie MOPS - www.mops-jawor.pl i stronie Urzędu Miejskiego www.jawor.pl

Dodatkowych informacji udziela pracownik MOPS pod numerem telefonu 76 870 33 87
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informacje jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl
Kartę przyznaje burmistrz na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Załączniki:
- Dokumenty niezbędne do składania wniosku
- Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 8:00, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
3. Wolne wnioski i informacje.Przewodniczący
Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
(-) Andrzej Kobes

Zawiadomienie o sesji


Zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w Sali nr 20 (II piętro) Urzędu Miejskiego – Rynek 1 - odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Jaworze.

więcej ...


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jaworze
(-) Daniel Iwański

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 , w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2014 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
4. Wolne wnioski i informacje.Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
(-) Krystyna Ostapiuk


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Do dnia 2 stycznia 2015 r. w Kancelarii (pok. 2) Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1 można składać opinie i uwagi na temat w/w programu.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na załączonym formularzu konsultacji.


ZARZĄDZENIE Nr 6.2014 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 17 grudnia 2014 r.

Załącznik

Program Współpracy Gminy JaworBURMISTRZ MIASTA JAWORA
działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych poprzez organizację kolonii oraz obozów


Oferta

Załącznik


Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Jawora po ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Jawora po głosowaniu w dniu 16 listopada 2014r.

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Jaworze.
Załącznik do protokołu z wyborów do Rady Miejskiej w Jaworze - zestawienie wyników głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych.Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jawor

Zapraszamy

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do
zespołu redakcyjnego

lub do
administratora serwisu

Lokalny serwis informacyjny: www.jawor.pl

Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

Adres: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor

tel. 76-8702021, sekretariat 76-8702201, faks 76-8702202


Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Jawor dostępna jest tutajZgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies dla anonimowych statystyk odwiedzin. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

    Panel aktualizacyjny