Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Jawor 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się , że w dniu 27 października 2014 r. o godz. 17:00 w Sali nr 20 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Jaworze – Rynek 1, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Dyskusja na temat wykupu przez Gminę Jawor majątku firmy „Fortum” i przejęcia tym samym spraw związanych z dostarczeniem energii cieplnej dla dużej części Jawora.
4. Podsumowanie i wnioski z dyskusji.
5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jaworze
(-)Andrzej Madej

WYDAWANIE WORKÓW NA ODPADY OD DNIA 1 LIPCA 2014 R.Od dnia 1 lipca 2014 r. właściciele nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych), którzy zadeklarowali segregację odpadów mogą odbierać worki i kody kreskowe w Urzędzie Miejskim w Jaworze, ul. Rynek 1, pok. nr 1. w poniedziałki , środy i czwartki w godz. od 7:30- 15:30, we wtorki od godz. 7:30-16:00, w piątki od godz. 7:30-15:00.


Referat Gospodarki Odpadami


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 03 listopada 2014 r. o godz. 14:30, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z wykonanymi inwestycjami w szkołach podległych Gminie Jawor.
3. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za okres trwania kadencji Rady Miejskiej w Jaworze w latach 2010-2014.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
Komisji Edukacji
(-) Waldemar Struzik


Oferta realizacji zadania publicznego MRKS „KUŹNIA”
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić swoje uwagi w sprawie oferty (tj. od 21.10.2014 – 28.10.2014)

Uwagi należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworze w terminie do dnia 28 października 2014 r.


więcej ...


Zawiadomienie

Zawiadamia się , że w dniu 29 października 2014 r. o godz. 14:00 w Sali nr 20 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Jaworze – Rynek 1, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Jaworze.

więcej ...

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworze
z dnia 20 października 2014 r.

o miejscu i czasie przeprowadzenia losowania prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
w związku ze zgłoszeniem większej od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane
w skład obwodowych komisji z obszaru Gminy Jawor

więcej ...

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 27 października 2014 r. o godz. 14:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2014 r.
3. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za okres trwania kadencji Rady Miejskiej w Jaworze w latach 2010-2014.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
(-) Jacek Wieczorek

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 27 października 2014 r. o godz. 15:30, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja dotycząca przygotowania miasta do okresu zimowego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia inkasenta opłaty targowej na Targowisku Miejskim w Jaworze i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
(-) Tadeusz Żmuda

Złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny


Od dnia 16 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12 (sekretariat) przyjmowane są wnioski od mieszkańców Jawora o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu rodzin wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuacji nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Wnioski są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12 oraz na stronie MOPS - www.mops-jawor.pl i stronie Urzędu Miejskiego www.jawor.pl

Dodatkowych informacji udziela pracownik MOPS pod numerem telefonu 76 870 33 87
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informacje jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl
Kartę przyznaje burmistrz na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Załączniki:
- Dokumenty niezbędne do składania wniosku
- Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 28 października 2014 r. o godz. 13:45 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
3. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za okres trwania kadencji Rady Miejskiej w Jaworze w latach 2010-2014.
4. Wolne wnioski i informacje.Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
(-) Honorata Kulig


INFORMACJA
O SKŁADZIE I SIEDZIBIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JAWORZE


więcej ...


Protokół
z dnia 9 października 2014 r.
z przebiegu konsultacji projektu uchwały „Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2015.


więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jawora z dnia 14 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Jaworze, Rady Powiatu w Jaworze, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrza Miasta Jawora zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 29 października 2014 r. o godz. 13:30 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za okres trwania kadencji Rady Miejskiej w Jaworze 2010-2014.
3. Wolne wnioski i informacje.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dorota Domińska- Werbel


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 29 października 2014 r. o godz. 13:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o stanie zagrożenia patologią w Gminie Jawor (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, przemoc ze szczególnym uwzględnieniem dzieci).
3. Wolne wnioski i informacje.


Przewodnicząca
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
(-) Brygida Kaczkowska


Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.


Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jawor

Zapraszamy

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do
zespołu redakcyjnego

lub do
administratora serwisu

Lokalny serwis informacyjny: www.jawor.pl

Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

Adres: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor

tel. 76-8702021, sekretariat 76-8702201, faks 76-8702202


Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Jawor dostępna jest tutajZgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies dla anonimowych statystyk odwiedzin. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

    Panel aktualizacyjny