Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Jawor 

Informacja
o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora
Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze
Treść zarządzenia: 42-VII-2015.pdf


Informacja z dnia 30-01-2015r. o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 03 lutego 2015 r. o godz. 16.00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Analiza skargi (zarejestrowanej pod nr RM.1511.4.2015).
  3. Wypracowanie i przyjęcie wniosku dot. skarg zarejestrowanych pod numerem RM.1511.1.2014, RM.1511.2.2014, RM.1511.3.2014.
  4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
(-) Longina Gaszyńska


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jaworze mieści się w budynku przy ul. Zamkowej 2 na parterze. Punkt wydawania worków oraz kodów kreskowych będzie mieścił się pod tym samym adresem.

Kontakt:

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Zamkowa 2
59-400 Jawor

tel. (76)8711420
 
Sekretarz Gminy Jawor
Ewa Uciurkiewicz

Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.


Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jawor

Zapraszamy

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do
zespołu redakcyjnego

lub do
administratora serwisu

Lokalny serwis informacyjny: www.jawor.pl

Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

Adres: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor

tel. 76-8702021, sekretariat 76-8702201, faks 76-8702202


Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Jawor dostępna jest tutajZgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies dla anonimowych statystyk odwiedzin. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

    Panel aktualizacyjny